Angst versus geloof

09 feb Angst versus geloof

Angst is een keuze

Aldus de boodschap van vader aan zoon

Vader zwaargewond maar helder zijn gedachten

Zoon paniek nabij en energie zijn deel

 

Beiden neergestort in onbekend terrein

Vol gevaren hen wel bekend

Trotserend  duister diep weloverwogen

Onafwendbaar noodlot en verdriet

 

Angst pijn realisme vertrouwen en geloof

De keuze is aan de kiezer die

Hier zoon is en voor zijn vader

Het duister tarten moet en met geloof

 

Op eigen kracht met raad van vader

Zijn weg zoekt door niemandsland

De opdracht is helder

Het pad is smal

 

Langs ravijnen van dood en verderf.

Het verlangen naar het snelle einde

Passeert hem rakelings telkens weer

Ook hij is nu niet ongeschonden

 

De zware tocht eist ook zijn tol

Zijn geest begint al te dwalen

Vreemde schimmen lonken hem

Smachtende blikken doorboren zijn ziel

 

Dromenland nabij en pijn geleden

Roept een stem: Mijn zoon

Sta op en geloof

Dat ik vertrouwen schenk en kracht

 

Leiden door gevaar is lijden

Angst regeert je hoofd en lijf

Waarom berust je in dit lot?

Waar nood is, is redding

 

De keuze is aan jou

Vertrouw op je hart

Van liefde en hoop

Voor een betere wereld.

 

 

Vrees niet, geloof alleen             (Lucas 8:50)