Daklozenauto

19 aug Daklozenauto

Dat is vreemd. Het woord bestaat blijkbaar. Google vraagt mij of ik soms dakloze auto bedoelde. Daar zijn er genoeg van. Maar een dakloze kan zich zo’n auto niet permitteren. De mensen die dat wel kunnen, weten dat het dak er ook weer op kan. Liever niet eigenlijk want de bedoeling van de cabrio is toch om getooid met een zonnebril, hoed of pet over ‘s lands wegen te flaneren. De haren van de blondine komen het best tot hun recht wanneer ze je op de A2 inhaalt. Wel even op de weg blijven letten en niet meegaan in de dromen van hetgeen aan je voorbijflitst.

Dergelijke dromen zijn aan daklozen niet besteed. Die dromen van onderdak en een warme maaltijd. Meer niet. Bij gebrek aan een vast onderkomen slapen ze in schuurtjes, onder  bruggen en in niet afgesloten auto’s met een dak erop. Bij regen ziet de zwerver de dakloze auto’s niet eens staan. Laat staan rijden. Dan zie je ze niet. Daklozen kunnen ergens schuilen als ze mazzel hebben. Maar geluk is voor hen een voorbijgaand iets. Iedere dag weer zijn ze op zoek naar hoop. In deze tijd soms ver te zoeken. Negatief nieuws overheerst, hoop is iets voor dromers.

Op een forum heeft iemand het over een dakloze-doelgroep. Hij schrijft daarbij dat ze het straatbeeld niet verbeteren. Dat ben ik twee keer met hem eens. Het dak moet er gewoon op, dat ziet beter uit. Onvrijwillig dakloos wordt je niet zomaar. Daar gaat een flinke portie ellende aan vooraf.  Deze mensen worden niet als doelgroep gezien. Je kunt niets aan ze verkopen. Ze zijn lastig. Wat moet je ermee?

In ons rijke land is nog volop armoe aanwezig. De daklozenauto moet ons tot nadenken stemmen.