Wanhunderteneetie

01 mrt Wanhunderteneetie

180

 

Het dartbord heeft zijn intrede gedaan op onze weekafsluiter-meeting. Daarmee staat er naast de gezelligheid ook de sportiviteit vanaf nu centraal. Op een scorebord worden naast de consumpties nu ook de scores bijgehouden. Alleen de winst telt. Nu moet ik zeggen dat ik in het inmiddels grijze verleden ook wel een potje dart gegooid heb. Ik kan niet zeggen dat ik bepaald gezegend ben met een vaste hand. Ik concentreer mij heel nadrukkelijk op de triple20 maar eindig in een enkele 1 of 5. Met hoongelach tot gevolg. Mijn gemiddelde score van drie worpen komt niet boven de dertig uit. En hoe ik ook mijn pijlen met lieve woordjes probeer te vermurwen een mooiere landingsplek te kiezen, het loopt steevast uit op een teleurstelling. Een blik op het scorebord leert dat ik mijn schaarse zegepralen compenseer met de streepjes aan de andere kant van het bord. Af en toe mag ik een opleving noteren, hetgeen door de aanwezigen met verbijstering word gadegeslagen.

Wanhunderteneetie is nog  niet gegooid. Om de feestvreugde wat te dempen heeft onze sportieve commissie bepaald dat een 180-er gooier een vat bier mag weggeven. Je eigen feestje betalen dus.

Over feestjes gesproken, er komen weer verkiezingen aan. Het is logisch dat in aanloop naar deze het uiterlijk humeur van politici in sneltreinvaart honderd tachtig graden gaat draaien. De bezuinigingsdrift wordt beteugeld en de gouden bergen worden weer van stal gehaald. Zelf de chagrijnige (waarop niemand gaat stemmen toch) en serieuze tronies tonen spoorslags een grote vette glimlach. Vanmorgen lachten ze mij toe vanaf hun verkiezingsposters.  Wanneer ik ze mijn rug  toekeer weet ik dat ze me uitlachen. Ik voel dat de boog wordt gespannen en de pijlen weldra weer op mij, de gewone burger, worden afgevuurd. Dat is de manier om feest te vieren. Laat je eerst in het gespreide bedje onder de warme dekens van de sponsorende macht stoppen. Vervolgens stuur je de rekening van het vat bier naar je kiezers.. Bedankt voor  je stem en steun!

 

Wanhunderteneetie…de wereld op zijn kop.